Kiru-Do kluban dibertsitate funtzional ezberdinak dituzten pertsonei klase emateko gaituak diren teknikoak ditugu,  bestelako egoeretan moldatzeko egoera bakoitza  ardura ezberdin bat behar duelako.

Horretarako programa zorrotz bat jarraituko da, honek entrenatzaile nibel ezberdinetan dauden teknifikazio gai-zerrenda espezifikotan agertzen da, non aldez aurretik egoera bakoitzaren ikasketa bat egingo zen kideari klasetan integratzeko, pertsona honek adaptazioa ez nabaritzea saiatzen eta horrela inklusioa 100%-an lortzen.

Ez da berdina karateka gaitz fisikoa edukitzea (gurpil aulkia adibidez) edo gaitz psikikoa edukitzea (nola Downen sindromea izan litzake) edo gaitz bisuala, gartaera hau Karate eta Parakarateko Espainar Federazioaren logotipoan agertzen da.

Horregatik, lehen esan dugun bezala, kasu bakoitza aktuazio edo plan berezi bat behar du, eta horretarako Kiru-Do kluba pertsonal gaitua dauka.

Gainera, ez genuke karatekaren inklusioa bakarrik ikasiko, baita proposatutako ariketak lesioak ez eragitea nagusituko genuke.